top of page

MILJÖ
och ansvar

Vi på MARC vill vara med och bidra till att skapa ett bättre klimat för alla de företag, människor och samhällen som berörs av vår verksamhet.

Vi värnar om miljön och etikfrågor dagligen i vårt arbete. Därför efterfrågar vi miljöcertifieringar av våra leverantörer för att kunna bidra till en mer hållbar verksamhet.

Vi arbetar för att ständigt uppdatera oss efter nya rön, vilket gör att vi ställer höga krav på våra leverantörer och de fabriker vi arbetar med.

Via kurser, utbildningar och branschorganisationen håller vi oss uppdaterade om nya regler och ämnen som inte ska och bör finnas med i en produkt. Alla produkter vi säljer är godkända enligt gällande EU regler och innehar testcertifikat.

Våra kunder ställer höga krav på oss att vi kan erbjuda produkter med lägre miljöpåverkan. Vi föreslår alltid produkter som håller kvalité och livslängd före en produkt som inte fyller en längre funktion ex en engångsartikel eller produkt av lägre kvalité som riskerar att fortare kasseras.

Våra huvudleverantörer/grossister är noga utvalda efter deras service, utbud och engagemang kring arbetet att ligga i framkant vad gäller produkter som har en låg miljöpåverkan både i tillverkningsprocessen och i nya hållbarare material.

Många produkter och material som är godkända enligt EU:s reglemente vet vi enligt nya rön har en hög miljöpåverkan. Vi säljer vattenflaskor som är i bioplast före flaskor som är tillverkade i traditionell plast.

Vid egenimport gäller samma regler som för import via en grossist. Vi kontrollerar produktionskedjan såväl som produkten. Vi försöker undvika flygfrakt i den mån det går och arbetar för att samfrakta stor del av våra leveransen som fraktas långväga.

Allt vi gör kan bli bättre, och vi arbetar därför med ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.

verksamhet-logos_svanen-100x100.png
verksamhet-logo_fsc-100x100.png
verksamhet-logos_fairtrade-100x100.png
verksamhet-logos_oeko-tex-100x100.png
verksamhet-logos_gots-100x100.png

Se vårt miljöutbud på vår shop

bottom of page